DISCLAIMER

In overeenstemming met wet en regelgeving heeft AAFKES BV, hier handelend onder de naam ACQUE di ITALIA - Benelux, hierna genoemd AdI, een disclaimer opgesteld die moet voldoen voor elke gebruiker van deze website. De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van AdI. Het is niet toegestaan om de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AdI. Deze toestemming is niet vereist voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie op deze website wordt verstrekt door AdI met constante zorg en aandacht. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.

De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt en / of gewijzigd. AdI behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie ten aanzien van hun beschikbaarheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel AdI alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AdI niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Bepaalde (hyper) links op deze site leiden naar websites buiten het domein van AdI, die niet het eigendom zijn van AdI, maar puur bedoeld zijn om de bezoeker te informeren. Als deze links worden geactiveerd, verlaat de bezoeker de website van AdI. Hoewel AdI uiterst selectief is met betrekking tot de sites waarnaar wordt verwezen, kan deze niet instaan ​​voor de inhoud en de werking ervan, noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden producten of diensten. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet worden aangeboden door AdI zal worden afgewezen. AdI sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

COPYRIGHT
Alle inhoud op deze website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen en afbeeldingen, is het eigendom van AdI of haar leveranciers en zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. De selectie, rangschikking en presentatie van alle materialen op deze website (inclusief informatie in het publieke domein) en het algemene ontwerp van deze website is het exclusieve eigendom van AdI en zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten.

HANDELSMERKEN
Afbeeldingen, logo’s, paginakopteksten en servicenamen zijn handelsmerken van AdI en dergelijke handelsmerken mogen door derden niet worden gebruikt in relatie tot enig product of dienst van AdI, op welke manier dan ook die mogelijk verwarring bij consumenten kan veroorzaken, of AdI of deze website op enige manier in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die niet het eigendom zijn van AdI die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet aangesloten zijn bij, verbonden zijn met, of gesponsord worden door, AdI.

REVIEW
We hechten waarde aan eerlijke beoordelingen die een nauwkeurig beeld geven van onze producten en service. Onze reviews worden onpartijdig beheerd door WebwinkelKeur.

WebwinkelKeur heeft procedures ingevoerd om de authenticiteit van reviews te verzekeren. Je kunt hier lezen welke maatregelen dit zijn.

We belonen onze klanten niet voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere geschenken aangeboden.