GARANTIE - KLACHTEN

GARANTIE
We hechten waarde aan onze producten en streven er logischerwijs naar ze in optimale staat te leveren. Mocht er echter schade optreden tijdens het transport of zich een ander probleem voordoen waardoor u aanspraak kunt maken op garantie, dan zijn we daar verantwoordelijk voor. Dit geldt tot één jaar na de levering.

Volgens het Nederlandse recht heeft u mogelijk extra rechten. Als u een defect ontdekt of zou moeten ontdekken, neem dan binnen een redelijke termijn na constatering contact met ons op.

Bij een terechte en tijdige melding zorgen wij voor kosteloze vervanging.

KLACHTEN
Het kan gebeuren dat zaken niet volgens plan verlopen. Als u klachten heeft, adviseren we u eerst contact met ons op te nemen via info@acquediitalia.nl. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u overwegen om bemiddeling aan te vragen via WebwinkelKeur op https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 kunnen consumenten in de EU ook klachten indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie, te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als uw klacht nog niet elders in behandeling is, kunt u deze ook deponeren via dit EU-platform.